• AMERIKAN DOLARI
  8,4038
  % -0,02
 • € EURO
  9,9994
  % -0,09
 • ALTIN (TL/GR)
  488,93
  % 0,04
 • ÇEYREK ALTIN
  792,00
  % 0,37
 • BITCOIN/TL
  322720,293
  % -0,74
 • DOGECOIN/TL
  1.65
  % -2,39
 • ETHEREUM/TL
  21024
  % -3,20
 • BIST 100
  1.408,81
  % 0,65

Fon Toplama ve Diğer Ürünler Nelerdir?

Fon Toplama ve Diğer Ürünler Nelerdir?

Katılım Bankalarında Fon Toplama

KATILIM HESABI: Katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kârı belirlenen kâr paylaşım oranlarına göre paylaşma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesaplardır. Katılma hesapları mudârebe (emek sermaye ortaklığı) çerçevesinde açılır. Bu hesaplara para yatıranlar katılım bankası ile emek sermaye ortaklığı kurmuş olurlar. Katılım Bankası kendisine verilen sermayeyi dinen meşru alanlarda işletecek ve elde edilen kârı başlangıçta belirlenen kâr paylaşım oranına göre paylaştıracaktır.

Katılım Fonu: Katılım bankaları nezdinde açtırılan gerçek ve tüzel kişilere ait özel cari hesap ve katılma hesaplarında yer alan parayı ifade eder.

ÖZEL CARİ HESAP: Katılım bankalarında açılabilen ve istenildiğinde kısmen veya tamamen geri çekilebilme özelliği taşıyan ve karşılığında hesap sahibine herhangi bir getiri ödenmeyen hesaplardır.

Diğer Yöntemler

TEKAFÜL: İslami sigortacılık sisteminin diğer adıdır. Yardımlaşma, dayanışma, bağış ve ortaklık esasına dayanır. Ödenen primler sigorta şirketinin değil katılımcılarındır. Bu primlerle katılımcılara sigorta tazminatı ödenir. Ayrıca bu fonlar faizsiz yatırım alanlarında değerlendirilerek katılımcılar adına kâr sağlanması hedeflenir.

YATIRIM FONLARI: Yatırımlarını faizsiz para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, portföyünün tamamı, devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarına dayalı fonlardır.

SUKUK: ​İslâm hukukuna uygun bir ticâri işleme katılma imkanı sunan ve bu ticâri işlemden kaynaklanan gelirde pay sahibi olmayı sağlayan sertifikalardır. Örneğin Katılım Bankacılığında kiraya verilmek üzere satın alınacak bir binanın hisseleştirilerek sertifikalarla piyasada satılması durumunda, bu sertifikalardan alanlar ellerindeki sertifikaların temsil ettiği oranda varlıkta hissedar olurlar. Dolayısıyla payları oranında kira gelirinde de hak sahibidirler. Bu sertifikalar temsil ettikleri varlığa bağlı olarak ikinci elde alınıp satılabilme imkanı da sunmaktadırlar.